Wyżyna Miechowska

SPOTKANIE  Z   NATURĄ  2000                                                                          
Jak powiedział poeta Cyprian Kamil Norwid - "gdyby drogi mierzyć przyszło, trzeba pamiętać skad się wyszło"

Kalina Wielka -Lisinec-Rędziny   zobacz też     Miechowski kuferek     Korzenie          Nasiechowice   

                                                                                                                               

Kalina Mała Natura 2000

Kalina Mała
Powierzchnia : 25.6 ha
Kod obszaru : PLH12_12
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar "Kalina Mała" położony jest w północnej części Wyżyny Miechowskiej na południe od Kaliny Małej; gmina Miechów powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne występują w powiązaniu z laskami grądowymi i ciepłymi zaroślami, porastającymi strome zbocza o ekspozycji zachodniej i południowej. Brzegi rozgałęzionych wąwozów pokryte są płytkimi rędzinami i rędzinami typowymi oraz glebami brunatnymi i płowymi. Płaty siedlisk mają długość ok. 1040 m i szerokość od ok. 210 m do 520 m. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy).Obszar wyróżnia się dobrze zachowanymi murawami kserotermicznymi z licznymi stanowiskami roślin chronionych: zawilec wielkokwiatowy, aster gawędka, dzwonek syberyjski, storczyk kukawka. Teren ten, o nieprzeciętnych walorach krajobrazowych, ma bardzo duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności rolniczego krajobrazu.
19.11.2016r .Tablica informacyjna  ufundowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.
Murawy kserotermiczne uznawane są za jedne z najbogatszych pod względem florystycznym siedlisk roślinnych. Są to ciepłolubne, nieleśne zbiorowiska roślinne o charakterze stepowym. Etymologia nazwy "kserotermiczny" wywodzi się z języka greckiego i oznacza: kseros - suchy, thermos - gorący. Utrzymanie wartości przyrodniczych muraw jako siedlisk półnaturalnych, koszonych i wypasanych wiele lat temu przez miejscową ludność, dziś wymaga podejmowania wielu działań z zakresu czynnej ochrony. Do najbardziej charakterystycznych gatunków roślin spotykanych na murawach kserotermicznych Wyżyny Miechowskiej zaliczamy m. in. - wśród gatunków roślin zielnych - storczyki: - obuwik pospolity, kukawka i dwulistnik muszy. Ale są tu też: dziewięćsił popłocholistny, len włochaty, miłek wiosenny, turzyca niska, ostrożeń panoński, oman wąskolistny, len złocisty, pszeniec różowy, aster gawędka, czyściec prosty. Spośród gatunków roślin drzewiastych i krzewiastych można tu spotkać jałowiec pospolity i wiśnię karłowatą
Zapraszamy na altankę na obszarze Natura 2000: Kalina Mała - Kalina Rędziny. Miejsce na rowery, grill i odpoczynek.
Motyl modraszek
 Motyl perłowiec
Jaszczurka zwinka
Wypas  owiec olkuskich  na terenie Natura 2000 Kalina Mała
Storczyk kukawka, Zawilce wielokwiatowe
Na zboczu góry teren Natura 2000
wiosna 2014
Zdjęcie z obszaru Kalina Mała Natura 2000---- 28.03 .2013r 
- Tereny obszaru Natura 2000 to wyjątkowo urokliwe miejsca. Można je wskazać np. turystom jako miejsca odpoczynku czy tras spacerowych
  1.05.2016r.Obszar Natura 2000 Kalina Mała. Przejeżdżając przez obszar zauważyliśmy postawione kontenery i wyzbierane wielotetnie smieci. Serce rośnie, wraca wiara ze coś jednak może się zmienić, może być lepiej, czyściej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Śwodowiska w Krakowie zadbała o to. Natura się odpłaca - storczyki, kaliny i inne rośliny przygotowują się już do kwitnienia a żyjące tam zwierzęta wspaniale prezentują się w swoim naturalnym, niezaśmieconym środowisku.

CHROŃMY NATURĘ, BO JEST WIELKIM DAREM OD BOGA

Nowy film prezentujący piękno muraw kserotermicznych Wyżyny Miechowskiej

Poniższa mapa przedstawia lokalizację obszarów Natura 2000 na terenie Powiatu Miechowskiego;
 Na terenie powiatu miechowskiego znajduje się 21 obszarów Natura 2000
Siedem znajduje się na terenie gminy Miechów. Są to: Kalina Mała, Komorów, Poradów, Kaczmarowe Doły, Pstroszyce, Widnica, Sławice Duchowne. W gminie Słaboszów obszary "Natura 2000" to: Cybowa Góra i Grzymałów, w gminie Książ Wielki: Gie-bułtów i Kwiatówka, w Racławicach: Kalina Lisiniec, Opalonki, Dąbie, Wały i Sterczów Ścianka, a w Gminie Kozłów: Biała Góra, Kępie na Wyżynie Miechowskiej, Dolina Górnej Mierzawy. Natomiast na granicy Gminy Miechów i Gminy Charsznica leży obszar Natura 2000 Chodów-Falniów
Kilkudziesięcioletnie drzewo jawor
Obszar Natura 2000 - Kalina Mała zasiedla rzadki gatunek ryjkowca występujący w Polsce jedynie na Wyżynie Miechowskiej, Gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Poniżej zdjęcia z obszaru natura 2000 Kalina Mała

Dziewięćsił bezłodygowy
Ostrożeń pannoński
18.05.2014r 
W obszarze podlegają ochronie dwa siedliska z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej:

murawa kserotermiczna (Inuletum ensifoliae)
grąd (Tilio-Carpinetum)
Dodatkowo, występują tu gatunki roślin objętych ochroną gatunkową lub zagrożonych:

zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris)
aster gawędka (Aster amellus)
dzwonek syberyjski (Campanula sibirica)
dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis)
kruszyna pospolita (Frangula alnus)
wilżyna bezbronna (Ononis arvensis)
storczyk kukawka (Orchis militaris)
śniedek baldaszkowaty (Ornithogalum umbellatum)podkolan biały (Platanthera bifolia)
Storczyk kukawka
Koniczyna łąkowa
Kąkol polny
Wilżyna bezbronna
STORCZYKOWA POLANKA
Dzierzba gąsiorek
Rusałka Pokrzywnik
Mrowisko
Głóg jednoszyjkowy babicha
Na tych obszarach znajduje się wiele ściśle chronionych lub zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, dlatego - szczególnie w okresie kwitnienia turysta powinien mieć świadomość, iż na takich obszarach nie wolno niszczyć roślin ani zwierząt i należy dołożyć wszelkich starań, aby pozostawić dany obszar takim, jakim się go zastało.
Warto u nas zostać na dłużej, noclegi zapewnia "Chatka u Małgorzatki i Radka" 0,5 km od Obszaru Natura 2000


Kreator strony - przetestuj